Zarząd główny

 Funkcja Imię Nazwisko
Prezydent Ryszard Berent
Sekretarz generalny/skarbnik Ryszard Matusiak
Wiceprezydenci


Bogdan Gałuszka
Jarosław Zyguła
Bartłomiej Gawlak-Kubik
Piotr Smolarz
Członkowie zarządu Wojciech Urbański
Kamil Klein
Lesław Dumański
Bartosz Baranowski
Komisja Rewizyjna  Piotr Szrama
Grzegorz Dacków
Daniel Ścierański
Sąd Honorowy   Waldemar Zawada
Andrzej Milczarek
Jan Kula