logo onas

Kursy barmańskie - ważne informacje

Programy szkoleniowe

Programy szkoleniowe

Program szkoleniowy rekomendowanych kursów barmańskich został stworzony przez nestora polskich barmanów Z.T. Nowickiego na podstawie wieloletnich doświadczeń autora oraz w oparciu o najbardziej prestiżowe programy szkół szwajcarskiej, włoskiej oraz niemieckiej.

Zarówno kurs SPB - Level A jak i  SPB - Level Professional posiada rekomendację International Bartenders Association albowiem zawartość merytoryczna oraz zestawy zajęć praktycznych są zbieżne z  programami szkoleniowymi większości organizacji barmańskich zrzeszonych w tej światowej organizacji.

Dodatkowym atutem jest fakt aktualizacji programu o nowe założenia i trendy światowe, albowiem coroczne Kongresy I.B.A przynoszą wiele zmian i udoskonaleń związanych z rozwojem klasycznych form uprawiania profesji  barmana.

Program SPB - Level A i SPB - Level Professional stopnia jest chroniony licencją  dotyczącą praw autorskich i wszelkie próby wykorzystywania  materiałów szkoleniowych w oparciu o "Vademecum barmana" oraz "Nowe vademecum barmana" jest naruszeniem prawa.

Firma B&R  Consult – właściciel praw licencyjnych  zastrzega sobie możliwość występowania na drogę sądową w przypadkach  wykorzystywania programów szkoleniowych bez zezwolenia.

Programy szkoleniowe proponowane przez Firmy szkoleniowe są w większości przypadków kompilacją publikacji książkowych oraz wiedzy  zaczerpniętej z internetu której wartość merytoryczna budzi dużo kontrowersji. Brak konkretnego planu szkoleniowego, pedagogicznych podstaw przekazywania wiedzy oraz sprawdzonego systemu zajęć praktycznych  sprawia iż absolwenci wielu  tego rodzaju szkoleń nie są  należycie przygotowani do profesjonalnej obsługi konsumentów w barze.

WAŻNA INFORMACJA !
Zgodnie z założeniami licencji chronionej prawami autorskimi Z.T Nowickiego,trenerzy-wykładowcy wytypowani do prowadzenia zajęć na kursach barman-mikser SPB - Level A i SPB - Level Professional stopnia muszą posiadać tytuł barmana - mistrza (master bartender) lista na stronie www.spb-pba.org.pl.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,na żądanie każdego uczestnika szkolenia wykładowca ma obowiązek okazania dyplomu.

 

 

Running sports | Sneakers Nike Shoes