logo onas

Master Bartender

Egzaminy na III stopień (Master Bartender)

Przyjmowaniem zgłoszeń do egzaminu na Barmana Mistrza zajmuje się Kanclerz Konfraterni Polskich Barmanów Mistrzów PIOTR DZIADKOWIEC.

Weryfikację nadesłanych zgłoszeń i egzaminy przeprowadza HONOROWA KAPITUŁA KONFRATERNII.

Oto kilka podstawowych kryteriów jakie powinien spełniać kandydat do  egzaminu na Master Bartendera:

  1. Być czynnym członkiem SPB.
  2. Być czynnym zawodowo barmanem lub menadżerem baru.
  3. Posiadać pisemną rekomendację dwóch Barmanów Mistrzów, aktualnieczynnych członków SPB.
  4. Posiadać tytuł "SPB - Level Professional" co najmniej 3 lata.
  5. Udokumentować minimum 10 letni staż pracy na stanowisku barmana lub menadżera baru.
  6. Udokumentować start w konkursach krajowych i zagranicznych.
  7. Cechować się etyczną postawą godną polskiego barmana.
best Running shoes brand | Nike