logo onas

Akademia Miksologii

AKADEMIA MIKSOLOGII im. Zdzisława .T. Nowickiego

W styczniu 2003 roku Zarząd Główny SPB-PBA powołał Akademię Miksologii im. Zdzisława T. Nowickiego. Stałym ośrodkiem edukacyjnym dla  barmanów został Hotel Astor *** w Jastrzębiej Górze zapewniający bardzo dobre warunki szkolenia zarówno teoretycznego (z elementami audiowizualnymi) jak i praktycznego. 

Dodatkowo hotel oferuje bardzo przystępne ceny zakwaterowania dla przyjezdnych słuchaczy.

Kursy "SPB - Level Professional" prowadzone są przez najlepszych uczniów Zdzisława T. Nowickiego. Są to wybrani master bartenderzy posiadający dużą praktykę zawodową, poważne osiągnięcia w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz specjalne uprawnienia dydaktyczno-pedagogiczne.

Program kursu dla Akademii Miksologii opracował, na podstawie swojej wieloletniej praktyki szkoleniowej, patron całego przedsięwzięcia Zdzisław T. Nowicki.  Szkolenie oparte jest na programie International Bartenders Association (IBA) i spełnia międzynarodowe normy. Zawiera także elementy specyficzne dla polskiego rynku, w tym obowiązujące tu normy prawne związane z pracą barmanów.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursanci uzyskują dyplom SPB-PBA z certyfikatem angielskim o randze międzynarodowej, który honorowany jest w kilkudziesięciu krajach członkowskich zrzeszonych w International Bartenders Association.

Miejsca prowadzenia kursów: Od stycznia 2003 roku wszystkie kursy Barman-Mixer odbywają się w specjalnie do tego celu powołanej Akademii Miksologii im. Zdzisława T. Nowickiego.

Aktualna cena 13-to dniowego kursu (12 dni + egzamin) wraz z egzaminem wynosi 1.750 pln netto / 1950 PLN netto

O uczestnictwie w kursie decyduje termin zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona.

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami kursu SPB - Level Professional mogą być pełnoletni przeszkoleni barmani ze świadectwem I stopnia lub barmani nieprzeszkoleni lecz zaawansowani zawodowo.

Zgłoszenia osób bez dyplomu SPB - Level A i bez żadnej praktyki są rozpatrywane indywidualnie. 

Zgłoszenia: Zgłoszenia na wszystkie kursy SPB - Level Professional
Ryszard Matusiak tel .kom. 600 43 00 43
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący: Wykłady prowadzą wybrani Master-Bartenderzy.

Program kursu: Szkolenie oparte jest na międzynarodowym programie IBA rozszerzonym o polskie realia. Kurs trwa 13 kolejnych dni, łącznie z komisyjnym egzaminem ustnym i praktycznym, prowadzony jest w grupach liczących ok. 25 osób. Kurs wzbogacony jest o filmy szkoleniowe  i prezentacje alkoholi przeprowadzane przez ich producentów i dystrybutorów.

Egzamin: Egzamin jest zdawany przed komisją powołaną przez Zarząd Główny SPB-PBA. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Dyplomy:

  1. Dyplom SPB-PBA potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego SPB - Level Professional uprawniającego do samodzielnego prowadzenia baru.
  2. Qualification Certificate - dokument w języku angielskim, potwierdzający ukończenie kursu i posiadanie  tytułu "professional bartender". Certyfikat honorowany jest w kilkudziesięciu krajach członkowskich zrzeszonych w IBA.

Koszty: Koszt kursu: 1750,- PLN netto./ 1950 PLN netto Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik i korzysta z gamy alkoholi oraz innych składników na ćwiczeniach praktycznych. Wystawiane są rachunki i faktury VAT.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Barmani,

Odpowiadając na ogromna ilość pytań i wątpliwości, chciałbym poruszyć temat bardzo aktualny, dotyczący systemu szkolenia profesjonalnych barmanów w naszym kraju. Podjecie tej problematyki jest niezmiernie ważne, albowiem z dniem 01.05.2004, od momentu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, zaczęły powstawać w naszym kraju liczne ośrodki szkoleniowe, kursy doskonalenia zawodowego, akademie barmańskie, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obiecują doskonale przygotowanie do wykonywania zawodu barmana.

Często w takich szkołach można nauczyć się również fryzjerstwa, sztuki makijażu, bądź, jakże przydatnej w pracy barmana, umiejętności dalekowschodniej sztuki walki.

Nie chciałbym w tym miejscu oceniać wartości merytorycznych owych szkoleń jednak kilka aspektów wymaga komentarza:

  1. Kadra prowadząca szkolenia rzadko posiada jakiekolwiek doświadczenie w pracy za barem, opierając swój program o informacje dostępne w fachowej literaturze (kopiując nielegalnie fragmenty książki Zdzisława T. Nowickiego " Vademecum Barmana " bądź innych dostępnych na polskim rynku periodyków).
  2. Ćwiczenia praktyczne podczas szkoleń odbywają się w warunkach odbiegających od " barowej rzeczywistości ", bez odpowiedniego port folio alkoholi i dodatków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.
  3. Absolwent kursu otrzymuje dyplom z "certyfikatem angielskim" pomagającym w uzyskaniu pracy w krajach Unii Europejskiej, czy też na statkach pasażerskich zagranicznych armatorów. Jest to podstawowy argument mający przekonać zdezorientowanych potencjalnych kursantów do skorzystania z oferty. W skrajnych przypadkach można uzyskać taki " certyfikat " już po kilku godzinach szkolenia.

Wielu absolwentów owych renomowanych szkól barmańskich zwraca się do Stowarzyszenia Polskich Barmanów o autoryzacje zdobytych umiejętności i uprawnień do wykonywania zawodu barmana.

Otóż chciałbym wszystkich zainteresowanych poinformować, że Stowarzyszenie Polskich Barmanów rekomenduje tylko i wyłącznie szkoły i kursy barmanskie oparte o wiedze i programy stworzone przez guru polskich barmanów Zdzisława T. Nowickiego, człowieka – legendę, który cale swoje życie poświęcił problematyce barmańskiej, będąc niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie.

Uchwala Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Barmanów z kwietnia 2004 r. rekomendacje uzyskało 6 szkól barmańskich, prowadzących szkolenia I stopnia (kurs podstawowy 30 – godzinny), lista znajduje sie na stronach www.spb-pba.org.pl
Osoby odpowiedzialne za stronę merytoryczna szkolenia to doświadczeni mistrzowie zawodu z wieloletnia praktyka, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów barmańskich, członkowie Konfraterni przy Stowarzyszeniu Polskich Barmanów.

Kurs barman-mixer II stopnia jest jedynym w Polsce autorskim programem stworzonym przez Zdzisława T. Nowickigo, dającym gwarancje profesjonalnego przygotowania barmana do pracy według standardów światowych opracowanych i upowszechnianych przez International Bartenders Association (SPB jest pełnoprawnym członkiem od 1994 r.). Zatem certyfikat w języku angielskim jest rekomendacją Stowarzyszenia Polskich Barmanów respektowana w 51 krajach świata przez instytucjonalnych pracodawców (sieci hotelowe, sieci pubów i restauracji, linie żeglugowe etc.). Wszelkie inne "angielskie certyfikaty" są niczym innym, jak bezwartościowym tłumaczeniem posiadanego polskiego dyplomu ukończenia szkolenia.

Określenia dotyczące programów szkoleniowych certyfikowanych przez Stowarzyszenie (SPB - Level A i SPB - Level Professional) jest wewnętrzną nomenklaturą i dotyczy licencjonowanych programów szkoleniowych autorstwa Zdzisława T.Nowickiego i są objęte prawną ochroną praw autorskich. Nadużywanie określeń SPB - Level A i SPB - Level Professional przez podmioty gospodarcze zajmujące się szkoleniami w zakresie usług hotelarsko - gastronomicznych jest zwykłym nadużyciem albowiem trudno ocenić wartość merytoryczną programów szkoleniowych których Stowarzyszenie Polskich Barmanów nigdy nie poddało niezależnej ocenie i weryfikacji. W przypadku wątpliwości i braku rzetelnej informacji dotyczącej programu i umiejętności osób szkolących można zwrócić się z zapytaniem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzę, więc Państwu udanych wyborów właściwej drogi ku profesjonalnej wiedzy i pracy w zawodzie barmana, powodzenia!

 

Z barmańskim pozdrowieniem,
Ryszard Berent

buy footwear | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG