AGENDA - Calvados Nouvelle Vogue Trophies 2019

Ważna informacja !!!!!- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie.

AGENDA - Calvados Nouvelle Vogue Trophies 2019

09.30 - 10.15

Przyjazd i rejestracja uczestników konkursu

10.30 - 11.10

Odprawa dla uczestników oraz jurorów konkursu ( losowanie numerów startowych + wybór marki calvadosu )

11.10- 12.30

Rozpoczęcie konkursu ( I część ) - uczniowie szkół gastronomicznych

12.45-14.00

Prezentacje szkoleniowe - warsztaty

14.00 - 14.40

Lunch dla uczestników

15.00 - 17.45

Kontynuacja konkursu - barmani profesjonalni

18.00 - 18.30

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu

 

AGENDA - Calvados Nouvelle Vogue Trophies 2019

09.30 - 10.15

Przyjazd i rejestracja uczestników konkursu

10.30 - 11.10

Odprawa dla uczestników oraz jurorów konkursu ( losowanie numerów startowych + wybór marki calvadosu )

11.10- 12.30

Rozpoczęcie konkursu ( I część ) - uczniowie szkół gastronomicznych

12.45-14.00

Prezentacje szkoleniowe - warsztaty

14.00 - 14.40

Lunch dla uczestników

15.00 - 17.45

Kontynuacja konkursu - barmani profesjonalni

18.00 - 18.30

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu

Ważna informacja !!!!!- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Agendzie.