"GRAND PRIX 2014" - cykl konkursów barmańskich pod egidą SPB

Koleżanki i Koledzy, członkowie Stowarzyszenia Polskich Barmanów oraz Sympatycy i Partnerzy naszej Organizacji! Wspólnie z Zarządem Głównym SPB podjęliśmy decyzję o nowej formule konkursowej będącej w założeniu całoroczną rywalizacją o tytuł „Grand Prix” Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Rywalizacja ta będzie doskonałym sposobem na uatrakcyjnienie dodatkowo wszystkich konkursów w jakich startować będą nasi reprezentanci. Uważamy iż będzie miała wpływ na aktywność wszystkich młodych barmanów chcących potwierdzić swoje profesjonalne przygotowanie w zdrowej, sportowej rywalizacji.

Przygotowaliśmy system punktowania który będziemy udoskonalać w trakcie trwania "Grand Prix" ( czekamy na ewentualne propozycje i uwagi ) tak aby zdobywca głównego trofeum był najbardziej wszechstronnym , przygotowanym do rywalizacji na najwyższym światowym poziomie barmanem.

Punktacja Gran Prix odbywać się będzie na następujących zasadach :

  • Punktacja gwiazdkowa ( *** ) (**)(*) poszczególnych konkursów będzie nadawana przez Komisję Edycji Grand Prix i komunikowana w czasie ogłaszania informacji o konkursie. Personalia członków Komisji będą podane w osobnym komunikacie.
  • Konkursy barmańskie w których będą startować członkowie SPB zostały podzielone na trzy kategorie:

(***) Konkursy organizowane przez SPB ( punktacja wg regulaminu IBA , zatwierdzonego przez SPB ), takie jak Eliminacje do Mistrzostw Świata, polskie edycje konkursów międzynarodowych np. Calvados Nouvelle International Trophies, Monin Cup , oraz  finały konkursów międzynarodowych.

Konkursy powinny mieć :

  • Jury techniczne i degustacyjne.
  • Regulamin wg standardów IBA.
  • Pomiar czasowy.
  • Oficjalną tabelę wyników.
  • Możliwość protestu uczestnika do 15 min od ogłoszenia oficjalnych wyników

Punktowane będzie 10 pierwszych miejsc zajętych przez uczestników:
I    miejsce 30 pkt.
II   miejsce 27 pkt.
III  miejsce 24 pkt.
Itd.
X   miejsce  3pkt.

(**) Konkursy organizowane przez podmioty stowarzyszone ( partnerzy ) z SPB przy współudziale SPB, z regulaminem zatwierdzonym przez SPB z ewentualnymi uwagami Organizatora. Przykładowe Konkursy to : Winterhalter Drink of the Year, Tymbark Drink Festiwal i inne w przygotowaniu…

Punktowane będzie 10 pierwszych miejsc zajętych przez uczestników:

I   miejsce  20 pkt.
II  miejsce  18 pkt.
III miejsce  16 pkt.
Itd.
X  miejsce    2 pkt

(*) Konkursy organizowane bez współudziału SPB. Warunkiem uznania i przyznania punktów będzie możliwość wglądu w regulamin oraz wyniki konkursu z uwzględnieniem weryfikacji punktacji.

Punktowane będzie tylko 10 pierwszych miejsc zajętych przez uczestników:

I   miejsce 10 pkt.
II  miejsce    8 pkt.
III miejsce    6 pkt.
Itd.
X miejsce     1 pkt.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji w cyklu "Grand Prix" będzie czuwała komisja złożona z wyznaczonych reprezentantów z każdego okręgu ( po 1 osobie ). Tabela wyników będzie umieszczona w zakładce na stronach internetowych SPB . Sekretarzem cyklu "Grand Prix" będzie kol. Małgorzata Ciesielska.
Ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród  corocznej edycji Grand Prix odbywać będzie się na zimowym zlocie organizowanym przez SPB. Przewidywane są godne nagrody, będące zachętą do wysiłku i aktywności, takie jak  imienny tytuł Grand Prix SPB w danym roku, wyjazd  na Kongres IBA i Mistrzostwa Świata Barmanów sponsorowany przez SPB i firmy partnerskie, wyjazdy szkoleniowe, nagrody rzeczowe, medale, puchary, dyplomy itp.

Decyzją Komisji  najbliższy konkurs Calvados Nouvelle International Trophies 2014 będzie pierwszym, punktowanym konkursem w ramach  Grand Prix SPB edycja 2014 o najwyższej  randze (***).

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę udanej i prawdziwie sportowej rywalizacji w duchu Fair Play.


 Z barmańskim pozdrowieniem,
 Jarosław Zyguła.