logo onas

Ważny komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie SPB,

Styl Klasyczny

Zarząd SPB oraz Organizatorzy Grand Prix SPB z dniem 01.06.2018 informują iż koleżanka Agnieszka Cieślar została koordynatorem Grand Prix SPB im. Sebastiana Kraśnickiego (dane kontaktowe w regulaminie Grand Prix). Z dniem 01.06.2018 następują zmiany dotyczące wyłaniania reprezentantów SPB na Kongres Światowy IBA i start w konkursach barmańskich w stylu klasycznym oraz flair organizowanych w ramach tej imprezy. Efektem zmian powinno być większe zainteresowanie środowiska barmańskiego uczestnictwem w konkursach barmańskich , również tych nie zwiazanych organizacyjnie z SPB. 

Start w Mistrzostwach Swiata oraz w innych prestizowych konkursach organizowanych pod auspicjami International Bartenders Association będzie nagrodą dla tych barmanów którzy aktywnie uczestniczą w cyklu "Grand Prix im. Sebastiana Kraśnickiego"

Oto co następuje:

Reprezentanta SPB na Kongresie Światowym IBA w roku 2019 w stylu klasycznym wyłoni punktacja w Grand Prix SPB z bieżącego roku 2018 w następujący sposób :
Do ostatecznego wyłonienia reprezentanta ( komisja sędziowska ) zaproszeni zostaną uczestnicy Grand Prix 2018, którzy zajmą miejsca 1 - 3 po zakończeniu edycji konkursu. Wezmą oni udział w warsztatach barmańskich zakończonych konkursem dedykowanym i ściśle określonym aktualnym regulaminem MŚ . Dodatkowo uczestnicy, którzy zajmą miejsca 4-6, będą mogli uczestniczyć jako obserwatorzy tych zmagań ( indywidualne zaproszenie ) aby podnosić swoje umiejętności startowe. Organizacją tego wydarzenia zajmie się Zarząd SPB, szczegóły zostaną opublikowane w osobnym komunikacie. Cała szóstka wyłoniona na koniec danego roku będzie miała status reprezentanta Polski i będzie miała priorytet w obsadzaniu reprezentacji na inne prestizowe , międzynarodowe konkursy
barmańskie
Tym samym w roku 2019 nie odbędą się tradycyjne eliminacje do konkursu w stylu klasycznym odbywającym się w ramach Kongresu IBA.
Regulamin startowy i punktacja w Grand Prix SPB im. Sebastiana Kraśnickiego pozostaje bez zmian.

Styl Flair

Reprezentanta SPB na Kongresie Światowym IBA w roku 2019 w stylu flair wyłoni osobna punktacja w Grand Prix SPB im. Sebastiana Kraśnickiego z bieżącego (2018 r.) roku . W odróżnieniu do stylu klasycznego, przede wszystkim ze względu na przewidywalnie małą frekwencję reprezentantem kategorii flair będzie zwycięzca tej kategorii w punktacji Grannd Prix 2018. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji w obu przypadkach jest członkostwo w Stowarzyszeniu Polskich Barmanów oraz posiadanie stroju galowego ( typ klubowy ) zgodnie z dress - codem naszej organizacji. Sprawami technicznymi tych wydarzeń zajmie się Zarząd SPB, szczegóły zostaną opublikowane w osobnym komunikacie. Tym samym w roku 2019 nie odbędą się eliminacje do konkursu w stylu flair, który odbywa się w ramach Kongresu IBA. Regulamin startowy i punktacja
w Grand Prix SPB im. Sebastiana Kraśnickiego pozostają bez zmian. Wszelkie informacje pojawiać się będą na naszej stronie www oraz Facebook.

Z barmańskim pozdrowieniem, Organizatorzy Grand Prix SPB.