logo onas

Ważny komunikat

Agenda plenarnego zebrania ZG Stowarzyszenia Polskich Barmanów

18.07.2016 
12.00 - 14.00  Przyjazd i recepcja uczestników zebrania
14,30 - 15.30  Lunch
16.00 - 20.30  Obrady ZG SPB
20.30 - 21.30  Kolacja
19.07.2016
08.00 - 09.00 Śniadanie
09.00 - 12.30 Obrady ZG SPB
12.30 - 13.30  Lunch
14.00  Wyjazd uczestników spotkania

 

 1. Przywitanie uczestników zebrania
 2. Omówienie spraw bieżacych w kontekście 65 IBA Meeting -Tokyo 2016
 • przygotowanie ostatecznych receptur zgodnie z regulaminem konkursowym ( W. Urbański , M. Posłuszny )
 • omówienie warunków uczestnictwa i wstępne opracowanie programu dla delegacji SPB
 1. Przygotowanie zmian organizacyjnych w strukturach SPB
 2. Relacje SPB - Firmy Partnerskie - dyskusja
 3. Przygotowanie planów pracy Zarządów Okręgowych ( 2016-2017 )
 4. Omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem strony internetowej oraz profilu Facebook SPB
 5. Zakończenie prac związanych z projektem " Profesjonalny sędzia zawodów barmańskich "
 6. Konfraternia SPB - rola , zadania i funkcja opiniotwórcza w ramach funkcjonowania SPB
 7. Rola i zadania SPB w kontekście rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju z dnia 26.04.2016 o weryfikacji i certyfikacji kompetencji zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu barmana.
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie zebrania


z barmańskim pozdrowieniem
Ryszard Berent